Czy jesteś szczęśliwa?

Ania Halska Szczęście nie jest czymś , co przychodzi gotowe. Ono pochodzi z Twoich działań (Dalai Lama). Zadałaś sobie kiedy pytanie, czy jesteś szczęśliwa? Czym dla Ciebie jest szczęście? Pustym, medialnym sloganem, czy sensem istnienia? Dla mnie szczęście to droga, w której się spełniam odkrywam siebie jako człowieka i kobietę . Droga w ciągłej budowie, […]